Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Det nuvarande slottet uppfördes vid mitten av 1500-talet och ligger omgivet av en vacker park som är öppen för allmänheten året runt.

Krapperup är ett gods på skånska västkusten som ligger tre mil norr om Helsingborg och strax söder om Kullaberg och Mölle. Det nuvarande slottet uppfördes vid mitten av 1500-talet och ligger omgivet av en vacker park som är öppen för allmänheten året runt. Sedan 1967 drivs Krapperup av en stiftelse med uppgift att bl.a stödja vetenskap och forskning.


Stiftelsen

Stiftelsen bildades 1967 av den siste fideikommissarien friherre Gustaf Gyllenstierna med uppgift att värna om borgen och dess samlingar, parken och den omgivande godsmiljön. Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning.


Krapperups borg

Krapperups huvudbyggnad uppfördes vid mitten av 1500-talet över resterna av den medeltida borgen. Ombyggnader under 1700-talet gav herrgården dess nuvarande utseende. De sjuuddiga kritstensstjärnorna i fasaden, det gyllenstiernska familjevapnet, tillkom i början av 1600-talet. 

Huvudbyggnadens interiörer är präglade av den oscarianska tidens inredningssmak. Den södra flygeln har alltid inrymt familjens privata rum medan den norra inreddes som gästrumsflygel på 1790-talet. Dess vackra rum har en strålande utsikt över rosengården och Kullaberg.

Krapperups gods har sedan början av 1800-talet varit fideikommiss inom den gyllenstiernska familjen och har en stor samling släktporträtt.


Parken

Krapperups park går tillbaka åtminstone till 1600-talets barockanläggningar och har därefter successivt förändrats och förnyats enligt tidernas och ägarnas smak. I sin nuvarande utformning är parken, trots enastående blomprakt i rosengård och perennrabatter, en landskapsträdgård, som dramatiskt utnyttjar höjdskillnaderna mellan landborgen och havet.


Guidningar

Slottsguidning – rundvandring 45 min.
27 augusti – 30 september 2018

Endast förbokade grupper, max 25 personer. Ej barn under 12 år. Fotografering i slottet ej tillåten. Trappa i slottet, ej hiss.
Pris: 2500 kr/visning (max 25 pers). Helgtillägg 1000 per guidning. Betalning sker mot faktura. Bokning och förfrågningar sänds via e-post: info@krapperup.se

Parkguidning – rundvandring ca 1 tim.

Pris vardag: 100 kr per person, minimum 10 personer.
Pris helgdag: 100 kr per person samt helgtillägg 1000 kr per guidning.
info@krapperup.se


Jordbruket

Det moderna jordbruket

Krapperup utgör en väl sammanhållen godsmiljö med borg, park och ett modernt jordbruk. I äldre tid var odlingsarealen troligen som störst under 1800-talet. Utom spannmål odlades då potatis i stor omfattning framför allt till gårdens bränneri.

Från 1860-talet kom verksamheten i stället att koncentreras på mjölkproduktion. Kring sekelskiftet 1900 gick Krapperup i spetsen för mekanisering och införandet av ny teknik i jordbruket och godset satsade på en allsidig spannmålsproduktion. Numera omfattar huvudgårdens jordbruk 910 hektar och drivs av stiftelsen.

 Ingen djurhållning finns längre på gården. Odlingen utgörs främst av spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Sedan mitten av 1970-talet har gården en egen vattenreservoar, som dämpar känsligheten under torkperioder. I den totala arealen på 2750 hektar ingår dessutom arrendegårdar, betesmarker och skog.


Kulturbyggnader

Norr om yttre borggården ligger Stallplan. Runt denna grupperar sig de byggnader, som numera inrymmer lokaler för utåtriktad verksamhet. I söder sträcker sig norra yttre borggårdslängan uppförd som kostall 1812, nu använd för musik och teater. 

Gråstensbyggnaden längs vägen är från 1850 och rymmer konsthall och museum. Här var stall för ungnöt och arbetshästar och en tid på 1970-talet hönseri. Konsthallen drivs av Kullens Konstförening, som har utställningar och försäljning av samtida konst. Stiftelsens museum har en permanent utställning om den kulturhistoriska utvecklingen på Krapperup och i bygden, samt tidvis specialvisningar av material från borgens samlingar.

Den långa låga korsvirkeslängan, som avgränsar Stallplan från rosengården, är det gamla grishuset. Här och i det norra korsvirkeshuset, förr gårdens verkstad, finns nu café och en liten butik för Krapperups besökare. Caféet har sommartid även servering utomhus på Stallplan och i trädgården på andra sidan butiken. 

Gårdens moderna ekonomibyggnader ligger på andra sidan väg 111 och området är inte tillgängligt för allmänheten. Den utåtriktade verksamheten beskrivs under respektive rubriker.

Gården söder om yttre borggården kallas sedan gammalt Kuskaplan. Den begränsas i norr av södra yttre borggårdslängan uppförd 1807 som stall för vagns- och ridhästar. Numera används huset av trädgårdspersonalen och Kuskaplan är därför inte tillgänglig för allmänheten.

Stenhuset mot vägen uppfördes 1788 som bränneri. Från 1850 fanns här gårdens mejeri. Idag används huset delvis som bostad.


Fastigheter

Stiftelsen hyr ut ett åttiotal året runt hus, fritidshus och jordbruk. De flesta är belägna på Kulla halvön men även inåt landet finns vissa hus belägna.

Vårt uppdrag
Att förvalta stiftelsens fastigheter i enlighet med stiftelsens stadgar vilket bland annat innebär att stiftelsen inte får sälja några fastigheter. Stiftelsen vinnlägger sig särskilt om att väl vårda och underhålla stiftelsens egendomar samt att skydda natur och fornlämningar.

Uthyrning title

Uthyrning desc

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »