Kulturbyggnader

Publicerad 10.03.2020.

Norr om yttre borggården ligger Stallplan. Runt denna grupperar sig de byggnader, som numera inrymmer lokaler för utåtriktad verksamhet. I söder sträcker sig norra yttre borggårdslängan uppförd som kostall 1812, nu använd för musik och teater.

Gråstensbyggnaden längs vägen är från 1850 och rymmer konsthall och museum. Här var stall för ungnöt och arbetshästar och en tid på 1970-talet hönseri. Konsthallen drivs av Kullens Konstförening, som har utställningar och försäljning av samtida konst. Stiftelsens museum har en permanent utställning om den kulturhistoriska utvecklingen på Krapperup och i bygden, samt tidvis specialvisningar av material från borgens samlingar.

Den långa låga korsvirkeslängan, som avgränsar Stallplan från rosengården, är det gamla grishuset. Här och i det norra korsvirkeshuset, förr gårdens verkstad, finns nu café och en liten butik för Krapperups besökare. Caféet har sommartid även servering utomhus på Stallplan och i trädgården på andra sidan butiken.

Gårdens moderna ekonomibyggnader ligger på andra sidan väg 111 och området är inte tillgängligt för allmänheten. 

Gården söder om yttre borggården kallas sedan gammalt Kuskaplan. Den begränsas i norr av södra yttre borggårdslängan uppförd 1807 som stall för vagns- och ridhästar. Numera används huset av trädgårdspersonalen och Kuskaplan är därför inte tillgänglig för allmänheten.

Stenhuset mot vägen uppfördes 1788 som bränneri. Från 1850 fanns här gårdens mejeri. Idag används huset delvis som bostad.

DET GYLLENSTIERNSKA GRAVKORET RESTAURERAS

Det Gyllenstiernska gravkoret uppfördes 1918 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Isak Gustaf Clason varvid ättens äldre gravkor från 1860-talet ersattes.

Det nya koret byggdes som en mindre förlängning av den s.k. Tiondeladan från 1300-talet med nedgång till gravkammaren genom muren i söder. I gravkammaren vilar medlemmar av ätten Gyllenstierna av Lundholm, Gravkammaren täcks av ett terrassbjälklag överbyggt med en räckesomgärdad plantering.

Terrassbjälklaget och väggarna fukttätas. Trädgården omplanteras med växttyper i korets national-romantiska karaktär.

Restaureringen genomförs av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen i nära samverkan med Brunnby församling och färdigställs under sensommaren 2021.

 Perspektiv till Gyllenstiernska gravkoret av I G Clason 1918.

 

 

TRÄDGÅRDSMUREN RUSTAS UPP OCH RENOVERAS

Fogar lagas, felaktiga material arbetas bort och muren ska förses med en ursprunglig avtäckning i tegel, dels för att skydda muren mot vatten och frostskador och dels för att återställa den i sin ursprungliga skepnad. Den gamla porten som inte gått att öppna på över 30 år lagas och sätts i funktion.

Medan temperaturerna kryper neråt närmar sig första etappen av upprustningen av ekonomiträdgårdens mur sitt slutförande. En del bakslag, som alltid när man arbetar med gamla byggnader, men också ett antal upptäckter och överraskningar som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med ekonomiträdgården. 

Dokument

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »