Ansökan om fondmedel

Bidrag kan sökas inom två kategorier; dels humanitära bidrag, dels forskningsanslag. Dessa hanteras i två separata processer (se nedan). Beviljade forskningsbidrag ska rekvireras senast 20 oktober.

Publicerad 29.12.2022.

Ansökningar till stiftelsen

Humanitära bidrag

  1. Äldre behövande:
    Sökanden ska ha varit bosatt i Brunnby församling 25 år eller mer. Bidraget är inkomstprövat.
  2.  Behövande tidigare anställda på Krapperups eller Bjersgårds gods och behövande änkor och barn till tidigare anställda vid nämnda gods:
    Sökande ska ha varit fast anställd. Bidraget är inkomstprövat.
  3. Barn och ungdom till och med 25 år ålder:
    Sökanden ska vara född och/eller ha varit bosatt i Brunnby församling i 10 år eller mer.

Ansökan måste lämnas in på en särskild blankett som tillhandahålls av stiftelsen eller hämtas från länken nedan.

Bidrag kan sökas en gång årligen sedan bidragen annonseras i Helsingborgs Dagblad i mitten av januari. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 februari varje kalenderår. 

Information | Behandling av personuppgifter Humanitära anslag

Anslag till vetenskaplig forskning 

Endast projekt som bedöms vara hög vetenskaplig kvalitet kan beviljas. I stiftelsens stadgar anges att bidrag främst bör ges till sådana sådana forskare som har anknytning till Kullabygden, personligen eller i sin forskning. Stiftelsens beviljade forskningsstöd är normalt mellan 10 000 kr - 250 000 kr. I undantagsfall beviljas anslag på upp till 500 000 kr. 

Ansökan mottas endast via ansökningsportal på webben, ANSÖKAN FORSKNING

Forskningsanslagen kan sökas vid ett tillfälle årligen fr o m med 15 januari t o m 15 februari.

Information | Behandling av personuppgifter Forskningsanslag

Anvisningar för sökande. 

Dokument

Kontaktformulär

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »