Krapperupsmedaljen

På initiativ av dåvarande styrelseordföranden Jörgen Ehrensvärd beslöt stiftelsens styrelse år 2001 att instifta en medalj, ”Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsens belöning för förtjänstfulla insatser inom skånsk kulturmiljövård”, med speciell betoning på det skånska kulturlandskapet.

Sedan 2002 har medaljen delats ut vartannat år. Det har blivit en tradition att varannan gång dela ut medaljen till en person som har sin verksamhet mera direkt och nära knuten till det skånska landskapet, varannan gång till forskare eller motsvarande vars insatser på annat sätt betytt mycket för att bevara det skånska kulturlandskapet.

2002
Knut Ramel, Löberöd
”för omfattande renoveringsarbete av Löberöds slott och särskilt dess park”

2004
Per Brink, Lund
”för värdefulla insatser för Kullaberg”

2006
Anita Persson, Södra Rörum
”för sin mångåriga och flitiga verksamhet på hemmanet i Gunnarp på Linderödsåsen”

2008
Krister Wall, Knislinge
”för sina insatser för Hovdala slott”

2010
Lillemor och Nils Lewan, Lund
”för sina insatser att undersöka, dokumentera och sprida information om det skånska kulturlandskapets utveckling”

2012
Carl Piper, Högestad
”för sina insatser att skapa ett hållbart storjordbruk kombinerat med att bevara unika kulturvärden”

2014
Berith Calvallin, Stänkelösa
”för mångårigt arbete med storkprojektet”

2016
Marika Wechtmeister, Wanås, Knislinge
”för skapandet av skulpturparken Wanås Konst”

2018
Mikael Kristersson
"för förtjänstfulla insatser inom skånsk kulturmiljövård"

2022 
Alexandra von Schwerin
"För att ha öppnat upp Skarshult slott och förmedlat dess kulturhistoria. Genom olika intressanta projekt kring Skarhult slott har hon levandegjort historien och ökat allmänhetens intresse för både historia och kultur."

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »