Forskning

Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning.

Forskning

Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning. Detta sker dels genom utdelning av fondmedel för enskilda forskningsuppgifter, dels genom att man på Krapperup vart tredje år anordnar tvärvetenskapliga symposier kring aktuella ämnen.

Dessutom pågår kontinuerlig forskning och dokumenterande verksamhet rörande godsets historia och kulturhistoria. Forskningsresultaten publiceras i stiftelsens skriftserier, vari också ingår rapporter från symposierna.


Forskningsanslag

I första hand kommer sådana forskare, som har anknytning till Kullabygden personligen eller i sin forskning, å andra sidan andra meriterade forskare.

Ansökan mottas endast via ansökningsportal på webben, ANSÖKAN FORSKNING

Forskningsanslagen kan sökas vid ett tillfälle årligen och skickas in mellan 15 januari t o m 15 februari.

Information | Behandling av personuppgifter Forskningsanslag

Anvisningar för sökande. 

Dokument

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »