Forskning

Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning.

Forskning

Stiftelsen har till ändamål att förutom vissa humanitära åligganden i hemförsamlingen stödja vetenskap och forskning. Detta sker dels genom utdelning av fondmedel för enskilda forskningsuppgifter, dels genom att man på Krapperup vart tredje år anordnar tvärvetenskapliga symposier kring aktuella ämnen.

Dessutom pågår kontinuerlig forskning och dokumenterande verksamhet rörande godsets historia och kulturhistoria. Forskningsresultaten publiceras i stiftelsens skriftserier, vari också ingår rapporter från symposierna.


Anslag till vetenskaplig forskning 

Projektansökningar kommer i första hand att bedömas utifrån vetenskaplig kvalitet och endast sådana som bedöms vara av hög sådan kommer att beviljas. 
I prioriteringen kommer det som står i stiftelsens stadgar att åberopas där det anges att bidrag i första hand bör ges till sådana forskare som har anknytning till Kullabygden personligen, eller i sin forskning. 

Stiftelsens beviljade forskningsstöd är normalt mellan 10 000 - 250  000 kr. I undantagsfall beviljas anslag på upp till 500 000 kr. 

Ansökan mottas endast via ansökningsportal på webben, ANSÖKAN FORSKNING

Forskningsanslagen kan sökas vid ett tillfälle årligen och ansökan skickas in mellan 15 januari t o m 15 februari.

Information | Behandling av personuppgifter Forskningsanslag

Anvisningar för sökande. 

Dokument

Instagram

Vi använder cookies för att ge statistik som hjälper oss att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Du kan läsa mer eller stänga av dem om du föredrar det. Genom att fortsätta använda webbplatsen utan att ändra inställningar godkänner du användningen av cookies. Läs mer »